Stoppen met roken

Dit is de slimste truc om te stoppen met roken

Dit is de slimste truc om te stoppen met roken

We weten allemaal dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Toch zijn er nog heel veel rokers. Bent u daar één van? Dan is de kans groot dat u regelmatig heeft overwogen om te stoppen. Misschien heeft u zelfs al een keer, of zelfs meerdere keren, geprobeerd te stoppen. Maar dan blijkt in de praktijk helaas vaak hoe verslavend dat roken is; stoppen lukt niet. Nieuwe poging wagen? Dan kan het de moeite waard zijn om niet alleen de sigaretten maar ook de alcohol te laten staan!

Alcohol als sociaal smeermiddel

De meeste mensen drinken wel eens alcohol. Zo’n drankje bij de maaltijd of op een feestje wordt niet snel gezien als iets negatiefs. Toch zijn de meningen over hoe gezond alcohol eigenlijk is verdeeld. Jarenlang werd gedacht dat het drinken van een beperkte hoeveelheid alcohol zelfs een positief effect op de gezondheid kon hebben. Uit recent onderzoek blijkt trouwens iets anders. Volgens dat onderzoek zouden namelijk andere leefgewoonten verantwoordelijk zijn voor de goede gezondheid van de proefpersonen en zouden die personen nóg gezonder zijn als ze de alcohol helemaal lieten staan. Toch wordt alcohol in de meeste gevallen nog steeds als onschuldig en gezellig gezien.

Alcoholconsumptie in Nederland

Overigens wordt in Nederland relatief weinig gedronken. Nederlands zijn in vergelijking met andere Europeanen gematigde drinkers, blijkt uit recent onderzoek. Bij dat onderzoek werd gekeken naar het percentage dat Europese huishoudens uitgaven aan alcoholische dranken. Wat bleek? Nederland kwam uit dan onderzoek naar voren als nummer 23 van in totaal 26 landen. Gemiddeld besteedden huishoudens in de Europese Unie 1,6 procent van hun totale huishoudenbudget aan alcohol. Wat Nederlanders betreft was dit percentage slechts 1,2 procent. Alleen in Italianen, Griekenland en Spanje werd er minder aan alcoholische dranken uitgegeven! Omgerekend gaven Nederlanders ongeveer 215 euro per jaar uit aan drank. Ook wat dat bedrag betreft scoren we relatief laag. Nederland staat dan op nummer 17 van de totaal 26 landen. Overigens geeft dit bedrag een wat vertekend beeld. In Spanje en Bulgarije werd bijvoorbeeld relatief weinig besteed aan drank, maar dat komt mede vanwege het feit dat drank daar simpelweg wat goedkoper is. Wat dat betreft zijn ze in Luxemburg veruit het duurste uit!

Zie hier alle medicijnen om te stoppen met roken

Liters alcohol

Kijken we naar absolute liters, dan doen wij het als Nederlands trouwens ook heel netjes. Gemiddeld drinkt de Nederlander 8,7 liter pure alcohol per jaar. Dat klinkt misschien als best veel, maar als men zich realiseert dat Litouwers 15 liter per jaar wegtikken valt het nog best mee. Grappig genoeg blijken Italianen het minste te drinken, terwijl veel mensen dat waarschijnlijk niet verwachten. De gemiddelde Italiaan drinkt maar 7,5 liter pure alcohol per jaar. Het Europese gemiddelde ligt op 11,3 liter, dus de Nederlanders doen het al met al best netjes. Waarom zouden we dan toch volledig stoppen met drinken?

We roken steeds minder!

Ook hoopgevend nieuws: uit ander onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander minder rookt dan de gemiddelde Europeaan. Ook daar horen natuurlijk cijfers bij. Van alle Europeanen rookt 26 procent, gemiddeld 14,1 sigaretten per dag. In Nederland rookt ‘slechts’ 16 procent, gemiddeld 12,6 sigaretten per dag. Er roken dus minder mensen en de mensen die wél roken roken relatief weinig. Daarbij is er ook nog steeds een dalende lijn zichtbaar. In 2014 rookte bijvoorbeeld nog 20 procent van de Nederlanders. Binnen een paar jaar is daar dus een afname van 4 procent zichtbaar. Dat komt waarschijnlijk onder meer doordat roken onder jongeren erg aan populariteit heeft ingeboet. Omdat het steeds duidelijk wordt hoe schadelijk roken is, wordt het een gewoonte die steeds minder aantrekkelijk wordt.

De link tussen roken en drinken

Aan het begin van het artikel werd het advies gegeven dat u, als u wilt stoppen met roken, beter ook kunt stoppen met drinken. Dat advies is gebaseerd op Canadees onderzoek waaruit blijkt dat stoppen met alcohol het ook makkelijker maakt om te stoppen met roken. De oorzaak hiervan is inmiddels ook duidelijk. Wanneer u drinkt, zorgt de alcohol in het lichaam ervoor dat de nicotine uit sigaretten eerder wordt afgebroken. Het gevolg daarvan is dat u eerder trek heeft in een nieuwe sigaret. Maak het u zelf dus wat makkelijker als u wilt stoppen met roken. Stop niet alleen met roken, maar ook met drinken! Voorbeelden van medicijnen om te stoppen met roken zijn Champix en Zyban.

Medicatie om te stoppen met roken

Er zijn natuurlijk nog veel meer hulpmiddelen die u kunt inzetten bij het stoppen met roken. Zo zijn er speciale programma’s, die vergoed worden door zorgverzekeraars. Informeer hier eens naar bij uw huisarts of zorgverzekeraar. Ook kan de huisarts medicatie voorschrijven die het makkelijker maakt om te stoppen. Daarnaast kan het dus lonen om te stoppen met, of in elk geval te minderen met alcohol. Op deze manier vergroot u de kans van slagen en kunt u hopelijk de sigaretten voorgoed laten staan!