Zyban

139,95

Zyban wordt voorgeschreven bij mensen die willen stoppen met roken. Dit medicijn onderdrukt de trek in nicotine door de afkickverschijnselen te verminderen.

Online Apotheek

Artikel: Op voorraad - Bupropion Hydrochloride Zyban 150 mg Categorie:
Beschrijving

Beschrijving

Wat is Zyban?

Op zoek naar een middel dat kan helpen bij stoppen met roken? Zyban kan dan een mogelijkheid voor u zijn. Het medicijn zorgt ervoor dat u minder trek in nicotine heeft, doordat u minder last heeft van afkickverschijnselen. Zyban is een volledig goedgekeurd medicijn bij stoppen met roken en wordt gemaakt door farmaceutisch bedrijf GlaxoSmitheKline.

Beschrijving

Zyban wordt geleverd in de vorm van tabletten en is gemakkelijk in gebruik. De eerste zes dagen waarin het gebruikt wordt, hoeft slechts een keer per dag een tablet geslikt worden. Na die zes dagen worden het twee tabletten per dag. Gemiddeld duurt een kuur met Zyban 7 tot 9 weken. Door het slikken van deze medicatie wordt het makkelijker om te stoppen met roken.

Werkzame stof

In dit middel zit bupropionhydrochloride, een vorm van bupropion. De stof, die in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd ontwikkeld, zorgt ervoor dat de opname van noradrenaline en dopamine wordt geremd. Die beide stoffen hebben invloed op uw stemming. Doordat de opname wordt geremd, heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen, omdat de stoffen langer hun werk kunnen doen. De tabletten hebben een zogenaamde langdurige afgifte. Dit betekent dat de werkzame stof in het middel langzaam wordt afgegeven, waardoor het langdurig werkt. Overigens is het wel belangrijk om u zich te realiseren dat deze medicatie alleen werkt als onderdeel van een stoppen met roken programma. De kans dat alleen het gebruik van dit middel het gewenste resultaat bereikt is zeer klein. Dit lukt alleen in combinatie met andere zaken, zoals het aanpakken van de psychologische en sociale aspecten van het roken.

Afkickverschijnselen door stoppen met roken

Door te stoppen met roken kunt u allerlei afkickverschijnselen ervaren. Zo kunt u last krijgen van hoofdpijn, maag- en darmproblemen, geïrriteerdheid, slecht slapen, trillen en zweten. Daarnaast kunt u door het stoppen met roken in eerste instantie last krijgen van hoesten, behoefte aan ongezonde voeding, een verminderd concentratievermogen en depressieve gevoelens. Vanwege die verschijnselen is het algemene advies om tijdens het stoppen met roken psychologische ondersteuning te zoeken. Zo vergroot u de kans van slagen.

Zyban online

Wilt u Zyban toch online kopen? Dat kan gelukkig wel, via een erkende online apotheek. Of Zyban voor u geschikt is, kunt u door een gekwalificeerd arts laten beoordelen. Daarvoor vult u een korte online medische vragenlijst in. Na goedkeuring zal er een recept uitgeschreven worden en krijgt u de medicatie binnen 24 uur thuis bezorgd.

Gebruiksaanwijzing

Gaat u Zyban gebruiken? Dan is het belangrijk om eerst de bijsluiter goed door te lezen. Volg daarnaast ook altijd eventuele extra aanwijzingen van uw arts op. Op deze manier heeft u minder kans op bijwerkingen en werkt de medicatie het beste.

Over het algemeen gelden voor Zyban de volgende richtlijnen voor gebruik:

 • Start met het middel op het moment dat u nog rookt. Leg al wel vast een datum vast waarop u wilt stoppen met roken. Idealiter ligt dat moment in de tweede week van de kuur;
 • De eerste 6 dagen van de kuur is 1 tablet per dag voldoende;
 • Vanaf dag 7 slikt u twee keer per dag een tablet. Houd deze frequentie vol tot het einde van de kuur, na 7 tot 9 weken;
 • De arts kan adviseren om na 7 weken te stoppen met het gebruik van Zyban;
 • De tabletten kunt u heel doorslikken, met een glas water;
 • Het is van belang dat er minimaal 8 uur tussen het slikken van de tabletten zit;
 • Neemt u Zyban ’s avonds laat in? Dan kan het zijn dat u moeilijker in slaap valt. Daarom is het advies om het middel minimaal een paar uur voordat u gaat slapen in te nemen;
 • Slik nooit meer tabletten dan voorgeschreven;
 • Slik nooit een dubbele dosering om een vergeten dosis in te halen. Bent u een tablet vergeten? Ga dan gewoon verder volgens schema.

Bovenstaande gebruiksaanwijzingen zijn slechts een richtlijn. Lees dus ook altijd de bijsluiter door en volg eventuele wijzingen van arts of apotheker op. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog onduidelijkheden? Stel uw vragen dan ook aan uw apotheker of arts.

Bijsluiter Zyban

Bijwerkingen Zyban

Niet iedere gebruiker van dit middel krijgt last van bijwerkingen. Toch is het van belang dat u weet wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Zo kunt u direct medische hulp inschakelen als dat nodig is. Zyban kan de volgende bijwerkingen hebben:

 • Zeer vaak (bij 1 op de 10 mensen of meer): slaapproblemen;
 • Vaak (bij 1 op de 10 mensen of minder): angstgevoelens, agitatie, depressieve gevoelens, trillen, hoofdpijn, misselijkheid en braken, verstopping, droge mond, maagpijn, koorts, duizeligheid, transpireren, jeuk, huiduitslag
 • Soms (bij 1 op de 100 mensen of minder): oorsuizingen, verhoogde bloeddruk, zichtproblemen, blozen, krachteloosheid, verminderde eetlust, pijn op de borst, versnelde hartslag, verwardheid;
 • Zelden (bij 1 op de 1000 mensen of minder): Stuiptrekkingen, toevallen, coördinatieproblemen, gevoel van zwakte, hartkloppingen, vijandigheid, abnormale dromen, geheugenverlies, ernstige allergische reactie, hogere of juist lagere gevoeligheid van de huid, vaker plassen, hallucinaties.

Gebruik tegelijk met andere medicatie

Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van eventuele andere medicatie die u gebruikt. Er kan in sommige gevallen namelijk een wisselwerking optreden tussen Zyban en andere medicatie. Het gaat dan in ieder geval om de volgende middelen:

 • Medicatie voor psychische aandoeningen (o.m. desipramine, risperidon en thioridazine);
 • Theofylline;
 • Tramadol;
 • Antimalariamedicatie;
 • Steroïden;
 • Antibiotica uit de groep quinolonen;
 • Antihistaminica;
 • Diabetesmedicatie;
 • Medicatie tegen de ziekte van Parkinson (o.m. levodopa en orfenadrine);
 • Medicatie die wordt gebruikt bij de behandeling van kanker (waaronder cyclofosfamide);
 • Ticlopidine;
 • Bètablokkers, waaronder metoprolol;
 • Ritonavir.

Uw arts kan besluiten om Zyban dan niet voor te schrijven, maar op zoek te gaan naar alternatieven. In sommige gevallen wordt het middel wel voorgeschreven, maar alleen onder toezicht.
Er zijn ook aandoeningen waarbij het gebruik van dit middel minder geschikt is. Het gaat dan om aandoeningen zoals epilepsie, diabetes, lever- of nierproblemen, hoge bloeddruk en psychische stoornissen.

Q&A

Een aantal veelgestelde vragen over Zyban.

Kan ik alcohol blijven drinken?

Het drinken van grote hoeveelheden alcohol terwijl u dit middel gebruikt wordt afgeraden. Zyban kan er namelijk voor zorgen dat de alcohol een groter effect heeft op het lichaam.

Mag ik autorijden als ik dit middel gebruik?

In principe heeft dit middel geen invloed op de rijvaardigheid. Heeft u last van bijwerkingen die de rijvaardigheid wel kunnen beïnvloeden, zoals duizeligheid? Dan is het af te raden om zelf achter het stuur te kruipen. Overleg met uw arts of apotheker.

Is Zyban zonder recept verkrijgbaar?

Nee. Zyban is alleen op recept verkrijgbaar.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Dan kunt u dit middel niet gebruiken. Het kan namelijk gevaarlijk zijn voor de baby.

Zijn er nog andere medicijnen die kunnen helpen om te stoppen met roken?

Ja. Dit medicijn heet Champix.