Lescol

86,15

Lescol kan voorgeschreven worden bij een te hoge bloeddruk. Hierdoor kunnen de symptomen verminderen.

Online Apotheek

Artikel: Op voorraad - Lescol Fluvastatin 80 mg Categorie:
Beschrijving

Beschrijving

Wat is Lescol?

Heeft u te maken met een hoge bloeddruk? Het geneesmiddel Lescol kan de symptomen hiervan verminderen. Dit middel behoort tot de groep statines en wordt geproduceerd door farmaceutisch bedrijf Novartis. Wilt u deze medicatie gaan gebruiken? Via de online apotheek kunt u een medische vragenlijst invullen. Op basis van uw antwoorden kan een gekwalificeerd arts beoordelen of deze medicatie voor u geschikt is. Na akkoord kunt u de medicatie doorgaans de eerstvolgende werkdag al thuisbezorgd krijgen.

Beschrijving

Bij een te hoog cholesterolgehalte (ook wel hypercholesterolemie genoemd) kunnen de capsules van Lescol gebruikt worden om de symptomen te verminderen. Op deze manier wordt de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Lescol is een statine, die de aanmaak van bepaalde soorten vetten in de lever remt. Gevolg hiervan is dat de lever minder vetten uitstoot, waardoor het vetgehalte in het bloed lager wordt. Lescol is er in twee varianten: de gewone capsule en de capsule met verlengde afgifte (Lescol XL).

Prijs van Lescol in Nederland

 • 28 Capsules – € 86,15.

Klik hier om Lescol online te kopen

Gevolg hoog cholesterol

Wanneer u een te hoog cholesterolgehalte heeft kan dit van negatieve invloed zijn op uw gezondheid. Cholesterolvetten spelen echter ook een rol bij de energievoorziening en bij de aanmaak van gezond celweefsel. De vetten worden door ons lijf uit voedsel gehaald, waarna ze geabsorbeerd worden door de dunne darm. Daarnaast worden deze vetten dus ook in de lever aangemaakt. De cholesterol die daar wordt aangemaakt wordt als lipoproteïnen door de aderen vervoerd. Er zijn twee verschillende soorten lipoproteïnen. Er zijn low-density-lipoproteïnen. Deze brengen het vet van de lever richting andere delen van het lijf. Er zijn ook high-density-lipoproteïnen. Deze brengen de vetten vanuit het lijf weer terug naar de lever, waar ze afgebroken worden.

Is er sprake van een te hoog gehalte low-density-lipoproteïnen? Dan is er sprake van hypercholesterolemie. Het gevolg kan zijn dat de vetten zich ophopen in het bloed en daardoor blokkades veroorzaken. Uiteindelijk kan dit tot hart- en vaatziekten leiden.

Aanpassingen in levensstijl

Als er sprake is van een te hoog cholesterol zal de arts aanraden om aanpassingen in uw levensstijl door te voeren. Er zal worden gekeken naar uw voedingspatroon en naar de hoeveelheid lichaamsbeweging die u krijgt. Roken, drinken van alcohol en te weinig lichaamsbeweging kunnen namelijk bijdragen aan verhoogde cholesterol. Is het aanpassen van uw levensstijl niet voldoende? Dan zal de arts aanvullende medicatie voorschrijven. Lescol kan hiervoor ingezet worden. Dit geneesmiddel is een statine, het bevat de cholesterolsyntheseremmer fluvastatine. Fluvastatine zorgt ervoor dat de werking van enzymen die cholesterol aanmaken in de lever wordt geremd. Gevolg is een verlaging van de hoeveelheid cholesterol in het bloed.

Gebruiksaanwijzing

Wilt u deze medicatie gaan gebruiken? Dan is het belangrijk om eerst de bijsluiter goed door te lezen. Hierin vind u onder meer een gebruiksaanwijzing. Wanneer u medicatie op de juiste wijze gebruikt, zorgt u voor een maximale werking en verkleint u de kans op bijwerkingen.

Over het algemeen gelden voor dit middel de volgende aanwijzingen voor gebruik:

 • Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op;
 • Meestal wordt er gestart met één capsule van 20 mg per dag;
 • Na een maand kan de arts besluiten of verhoging van de dosis noodzakelijk is. Of dit nodig is hangt af van de reactie van uw lichaam;
 • Slik de capsules dagelijks rond hetzelfde tijdstip. Bij gebruik van slechts één capsule per dag, kunt u deze het beste innemen voor het slapengaan. Bij gebruik van twee capsules, is het advies om er één ’s morgens en één ’s avonds te slikken;
 • De capsules mogen ingenomen worden bij de maaltijd, maar dit is niet noodzakelijk;
 • Slik de capsules in het geheel door, met wat water;
 • De maximale dagelijkse dosering is 80 mg;
 • Capsules met vertraagde afgifte hoeven slechts één keer per dag ingenomen te worden;
 • Bent u een dosis vergeten? Slik deze dan alsnog op het moment dat u hieraan denkt. Zou u echter binnen vier uur al de volgende capsule moeten slikken? Sla de vergeten dosering dan over en ga verder volgens uw vast schema;
 • Naast het gebruik van deze capsules is het van belang om ook aanpassingen in uw levensstijl door te voeren. Alleen de capsules zullen niet afdoende zijn.

In de bijsluiter vindt u een volledige gebruiksaanwijzing, bovenstaande is slechts een richtlijn. Heeft u nog vragen over het gebruik? Stel deze dan aan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen

Net als andere medicatie kan ook Lescol bijwerkingen hebben. Het is van belang dat u hier voor het eerste gebruik van op de hoogte bent. Zo kunt u indien nodig direct actie ondernemen. Schakel in ieder geval direct medische hulp in wanneer u signalen herkent van een allergische reactie, hepatitis, lupus, ernstige maagpijn of een bloedvatontsteking. Hoe u deze aandoeningen herkent kunt u teruglezen in de bijsluiter.

Verder kan dit middel de volgende bijwerkingen geven:

 • Vaak (bij 1 op de 10 mensen of minder): hoofdpijn, maagklachten, slapeloosheid, misselijkheid, abnormale bloedtestwaarden voor lever of spieren;
 • Bijna nooit (bij 1 op de 10.000 mensen of minder): verminderd gevoel, tintelend of verdoofd gevoel in voeten of handen;
 • Frequentie onbekend: geheugenverlies, impotentie, hoesten, depressie, kortademigheid, diabetes, koorts.

In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Bij andere medicatie

Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicatie u nog meer gebruikt. Medicijnen kunnen namelijk een wisselwerking hebben met elkaar. In het geval van Lescol kan dit in ieder geval ontstaan bij:

 • Ciclosporine;
 • Nicotinezuur of galzuurverbindingen;
 • Fibraten (bijvoorbeeld gemfibrozil);
 • Fluconazol;
 • Rifampicine;
 • Fenytoïne;
 • Glibenclamide;
 • Anticoagulantia (bijvoorbeeld warfarine);
 • Colchicine.

Bij andere aandoeningen

Stel uw arts ook op de hoogte van eventuele andere aandoeningen die u heeft of heeft gehad. In sommige gevallen is deze medicatie namelijk niet geschikt. Dat geldt in ieder geval wanneer u leverproblemen heeft, of wanneer u een verhoogde hoeveelheid heeft van bepaalde enzymen in de lever. Daarnaast is dit middel mogelijk ook niet geschikt als u veel alcohol drinkt, of eerder last heeft gehad van:

 • Schildklier- of spierziekte;
 • Lever- of nierziekte;
 • Een zeer lage bloeddruk;
 • Ernstige infecties;
 • Een stofwisselings- of elektrolytstoornis, of endocriene stoornis.

Lescol bijsluiter

Is Lescol zonder recept verkrijgbaar?

Nee, dit is niet mogelijk.

Q&A

Een aantal veelgestelde vragen over Lescol.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben?

Gebruik deze medicatie niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Kan deze medicatie de rijvaardigheid beïnvloeden?

Dit middel beïnvloedt de rijvaardigheid niet. Stap echter niet achter het stuur als u last heeft van bijwerkingen die wel van invloed kunnen zijn.

Kan allergisch zijn voor Lescol?

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor:

 • Magnesiumstearaat;
 • Fluvastatinenatrium;
 • Natriuwaterstofcarbonaat;
 • Talk;
 • Microkristallijne cellulose;
 • Calciumcarbonaat;
 • Titaandioxide, ijzeroxide rood of ijzeroxide geel;
 • Gelatine;
 • Propyleenglycol;
 • Kaliumhydroxide.