Amoxicilline

24,20

Amoxicilline is een antibiotica en behoort tot de groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd.

Online apotheek

Artikel: Op voorraad - Amoxicilline Categorie:
Beschrijving

Beschrijving

Wat is Amoxicilline?

Amoxicilline is een penicilline antibioticum dat bacteriën bestrijdt. Dit middel wordt gebruikt infecties in verschillende delen van het lichaam te bestrijden, zoals chlamydia.

Wanneer te nemen?

De gebruikelijke dosis Amoxicilline is 250 mg tot 500 mg en wordt 3 keer per dag ingenomen. Ook wordt er wel eens hogere doseringen voorgeschreven, afhankelijk van de aandoening. De dosis kan lager zijn voor kinderen. Het is dus noodzakelijk om aan te geven voor wie het medicijn bestemd is. Dit kan middels een online vragenlijst via de aangegeven apotheek.

Probeer de doses gelijkmatig te verdelen over de dag. Als u het 3 keer per dag inneemt, kan dit ’s morgens, halverwege de middag en voor het slapen gaan zijn. U kunt Amoxicilline voor of na het eten innemen.

Waar wordt dit medicijn voor gebruikt?

Dit medicijn werkt tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij patiënten met:

 • luchtweginfecties;
 • geslachtsziekten (SOA), namelijk chlamydia en gonorroe;
 • maag- of darmzweer;
 • huidontsteking;
 • blaasontsteking
 • nierbekkenontsteking;
 • hersenvliesontsteking.
 • ziekte van Lyme.

Wie kan wel en wie kan geen Amoxicilline nemen?

Amoxicilline kan worden ingenomen door volwassenen. Amoxicilline is voor sommige mensen niet geschikt. Om ervoor te zorgen dat Amoxicilline veilig is voor u, vertel uw arts als u:

 • in het verleden een allergische reactie heeft gehad op Amoxicilline of penicilline;
 • lever- of nierproblemen heeft;
 • recentelijk bent ingeënt;
 • klierkoorts heeft;
 • niet regelmatig urineert.

Hoe te nemen?

Slik Amoxicilline capsules in z’n geheel in met een water. Niet kauwen of breken.

Neem dit geneesmiddel te allen tijde in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Heeft u twijfels over het juiste gebruik? Zorg dan dat u contact opneemt met uw arts of apotheker.

Voor het gebruik van de drank:

 • Schud de fles goed voor gebruik;
 • Spreid de doses altijd gelijkmatig over de gehele dag met een tussentijd van ten minste 4 uur.

Lees voor alle verschillende doseringen en innames de bijsluiter goed door en volg altijd het advies op van uw huisarts. De bijsluiter vindt u onder het kopje ‘bijwerkingen’.

Wat als ik vergeet het in te nemen?

Als u vergeet een dosis in te nemen, neem deze dan zo snel als u zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. In dit geval, laat de gemiste dosis weg en neem uw volgende dosis zoals normaal.

Neem nooit 2 doses tegelijk. Neem ook nooit een extra dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis vaak vergeet, kan het helpen om een alarm in te stellen. U kunt uw apotheker ook om advies vragen over andere manieren om uw medicijnen te juist te gebruiken.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Amoxicilline bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen hoeven niet bij iedereen voor te komen.

Veelvoorkomende bijwerkingen

Deze veelvoorkomende bijwerkingen treden op bij ongeveer 1 op de 10 mensen. Blijf het geneesmiddel innemen, maar praat met uw arts of apotheker als deze bijwerkingen vaker voorkomen of niet verdwijnen.

 • misselijkheid;
 • diarree.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam en treden bij minder dan 1 op de 1000 mensen op.

Bel onmiddellijk een arts als u dat krijgt:

 • diarree (mogelijk met maagkrampen) die bloed of slijm bevat. Als u langer dan 4 dagen ernstige diarree heeft, moet u ook met een arts spreken;
 • verschillende kleuren poep;
 • vergeling van de huid;
 • bloeduitstortingen of huidverkleuring;
 • gewrichts- of spierpijn die ontstaat na 2 dagen gebruik van het geneesmiddel;
 • een huiduitslag met ronde rode vlekken.

Sommige van deze ernstige bijwerkingen kunnen tot 2 maanden na het beëindigen van de Amoxicilline optreden. Neem altijd contact op met uw huisarts.

Dit is geen uitputtende lijst met bijwerkingen. Zie voor alle bijwerkingen de bijsluiter.

Bijsluiter Amoxicilline

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag altijd advies aan uw huisarts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Kan ik rijden of fietsen?

Ja, Amoxicilline heeft meestal invloed hebben op uw rij- of fietsvermogen. Voelt u zicht toch duizelig of niet fit? Neem dan niet deel aan het verkeer.

Is er eten of drinken dat ik moet vermijden?

U kunt normaal eten en drinken terwijl u Amoxicilline neemt. Let wel altijd op met het gebruik van alcohol in combinatie met medicijnen.