Zestril

49,15

Wat is Zestril?

Wanneer u een te hoge bloeddruk heeft, kan de arts het geneesmiddel Zestril voorschrijven. Dit middel wordt gemaakt door farmaceutisch bedrijf AstraZeneca en bevat de werkzame stof lisinopril. Lisinopril is een ACE-remmer, die een te hoge bloeddruk kan helpen verlagen.

Online Apotheek

Artikel: Op voorraad - Zestril Lisinopril Categorie:
Beschrijving

Beschrijving

Zestril informatie

Wilt u deze medicatie gaan gebruiken? Via de online apotheek kunt u een medische vragenlijst invullen, op basis waarvan een arts kan beoordelen of deze medicatie geschikt voor u is. Na akkoord ontvangt u uw bestelling meestal de eerstvolgende werkdag al in de brievenbus.

Beschrijving

Zestril bevat het werkzame bestanddeel lisinopril. Dit is een ACE-remmer, die de werking remt van een specifiek enzym dat de bloeddruk verhoogt. Hierdoor is het een effectief middel om de bloeddruk te verlagen. Zo verkleint u de kans op verwante aandoeningen.

Prijs van Zestril in Nederland

 • 28 tabletten – € 49,15

Klik hier om Zestril online te kopen

Oorzaken hoge bloeddruk

Leeftijd is een belangrijke risicofactor als het gaat om een hoge bloeddruk. De kwaal komt voornamelijk voor bij mensen die ouder dan 65 jaar zijn. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. Overgewicht, te veel zout, alcohol drinken of roken zijn bekende risicofactoren. Het verraderlijke is dat een hoge bloeddruk in eerste instantie geen symptomen geeft. Daardoor wordt de aandoening vaak laat ontdekt. In eerste instantie zal de arts dan met u kijken naar mogelijke wijzigingen in uw levensstijl, om de bloeddruk weer op orde te krijgen. Werkt dit niet afdoende? Dan kan er medicatie voorgeschreven worden, zoals Zestril.

Werking van Zestril

In Zestril zit de werkzame stof lisinopril. Deze stof helpt bij het verlagen van de bloeddruk, omdat de werking van het angiotensine I converterend enzym geremd wordt. Dat enzym zet angiotensine om naar angiotensine II. Dat tweede hormoon is de oorzaak van het samentrekken van de bloedvaten. Door dat samentrekken ontstaat er een verhoogde bloeddruk. Lisonopril kan door het remmen van het enzym een verhoging voorkomen.

Is Zestril zonder recept verkrijgbaar?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor Zestril is altijd een recept nodig via een dokter. Via de online service kan u een doktersrecept ontvangen. Via bovenstaande button komt u direct bij de veilige online apotheek terecht.

Gebruiksaanwijzing

Wanneer u medicatie voor het eerst gaat gebruiken, is het belangrijk om de bijsluiter goed door te lezen. Hierin staat meer informatie over het gebruik en de mogelijke bijwerkingen. Juist gebruik zorgt ervoor dat de medicatie het maximale effect kan behalen.

Voor Zestril geldt over het algemeen de volgende gebruiksaanwijzing:

 • Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op;
 • De standaard startdosering is 1 keer per dag 1 tablet van 10 mg;
 • Na verloop van tijd kan uw arts besluiten uw dosering te verhogen naar 1 keer per dag 20 mg;
 • Heeft u net een hartaanval of andere hartproblemen gehad? Dan kan de arts een lagere dosis voorschrijven;
 • Slik de tabletten heel door. Dat gaat het makkelijkste met wat water;
 • Neem de medicatie dagelijks in rond hetzelfde tijdstip;
 • Het is belangrijk dat uw bloeddruk regelmatig wordt gecontroleerd als u dit middel gebruikt;
 • Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven dosis;
 • Bent u een tablet vergeten? Neem dan nooit een dubbele dosis in om de vergeten dosering in te halen. Neem de vergeten tablet alsnog in, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla de vergeten dosering dan over en ga verder volgens uw vaste schema.

Bovenstaande is een algemene richtlijn. Kijk voor meer informatie in de bijsluiter. Heeft u nog vragen over het gebruik? Stel deze dan aan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen

Als u medicatie gebruikt kunt u bijwerkingen ervaren. Dit kan ook gebeuren bij het gebruik van Zestril. Het is van belang om voor het eerste gebruik op de hoogte te zijn van mogelijke bijwerkingen. Indien noodzakelijk kunt u dan snel actie ondernemen. Schakel in ieder geval direct een arts in wanneer u symptomen herkent van een allergische reactie, een ernstige huidaandoening, nier- of leverfunctiestoornissen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in de bijsluiter.

Zestril kan de volgende bijwerkingen geven:

 • Vaak (bij 1 op de 10 mensen of minder): duizeligheid, hoofdpijn, diarree, nierproblemen, misselijkheid, overgeven, aanhoudende droge hoest;
 • Soms (bij 1 op de 100 mensen of minder): verkleuring of gevoelloosheid in tenen of vingers, stemmingswisselingen, slaperigheid, draaiduizeligheid, beroerte, slapeloosheid, een verhoogde hartslag, maagpijn, verstopping, loopneus, huiduitslag, erectieproblemen, daling van de bloeddruk, hartaanval, hallucinaties;
 • Zelden (bij 1 op de 1000 mensen of minder): netelroos, verwardheid, droge mond, psoriasis, haaruitval, borstontwikkeling (bij mannen).

Kijk in de bijsluiter voor een volledig overzicht van en meer informatie over mogelijke bijwerkingen.

Bij andere medicatie

Gebruikt u andere medicijnen? Dan is het belangrijk om dit uw arts te melden. Het gaat dan niet alleen om medicatie op recept, maar ook om vrij verkrijgbare medicijnen en kruidenpreparaten. Medicijnen kunnen namelijk een wisselwerking met elkaar veroorzaken. Zo’n wisselwerking kan onder meer ontstaan tussen Zestril en:

 • Bloeddrukverlagende medicatie;
 • Aliskiren;
 • Plastabletten;
 • Bètablokkers (bijvoorbeeld propranolol en atenolol);
 • Nitraten;
 • NSAID’s;
 • Aspirine;
 • Antidepressiva (bijvoorbeeld lithium);
 • Kalium supplementen;
 • Allopurinol.

Bij andere aandoeningen

Zorg er ook voor dat uw ars weet welke aandoeningen u verder heeft. In sommige gevallen is Zestril namelijk niet of minder geschikt. Gebruik het middel in ieder geval niet wanneer u eerder een allergische reactie hebt gehad op een andere ACE-remmer, of wanneer u aliskiren gebruikt. Wees daarnaast extra voorzichtig als u een vernauwing van de aorta, nierslagader of hartkleppen heeft, een verdikking van de hartspier of een lage bloeddruk. Heeft u een donkere huidskleur? Wees dan ook extra voorzichtig, omdat dit middel dan misschien minder effectief is en de kans op angrio-oedeem hoger.

Q&A

Een aantal vaak gestelde vragen over dit middel, inclusief beantwoording.

Kan deze medicatie de rijvaardigheid beïnvloeden?

Het is niet te verwachten dat Zestril uw rijvaardigheid beïnvloedt. Stap echter niet achter het stuur wanneer u last heeft van ernstige bijwerkingen die de rijvaardigheid wel beïnvloeden kunnen.

Mag ik alcohol drinken als ik Zestril gebruik?

Alcohol heeft een negatief effect op de werking van Zestril. Drink dus geen alcohol wanneer u deze medicatie gebruikt.

Kan ik allergisch zijn voor dit geneesmiddel?

Zestril bevat de volgende bestanddelen:

 • Lisinopril;
 • Mannitol;
 • Maïszetmeel;
 • Calciumwaterstoffosfaatdihydraat;
 • Magnesiumstearaat;
 • Rood ijzeroxide (E172);
 • Gepregelatiniseerd zetmeel.

Gebruik deze medicatie niet wanneer u allergisch bent voor een van bovenstaande ingrediënten.