Losec

51,50

Losec heeft als werkzame stof Omeprazol. Het kan voorgeschreven worden bij maagzuur.

Online Apotheek

Artikel: Op voorraad - 10 & 20 mg Omeprazol Categorie:
Beschrijving

Beschrijving

Wat is Losec?

Wanneer u last heeft van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) of brandend maagzuur kunnen Losec capsules of Losec MUPS-capsules verlichting bieden. Heeft u deze klachten en wilt u Losec gaan gebruiken? Het is mogelijk om via een online apotheek een bestelling te plaatsen. Op basis van een door u ingevulde medische vragenlijst kan een gekwalificeerd arts beoordelen of deze medicatie geschikt voor u is. Is dit het geval? Dan krijgt u de medicatie doorgaans de eerstvolgende werkdag al thuisbezorgd.

Beschrijving

Het geneesmiddel Losec wordt gemaakt door farmaceutisch bedrijf AstraZeneca en kan worden gebruikt bij de behandeling van refluxziekte en brandend maagzuur. In de medicatie zit een stof die ervoor zorgt dat de aanmaak van maagzuur geremd wordt. Hierdoor kan het middel van nut zijn bij het verminderen van symptomen van maagzweren, gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) en brandend maagzuur. Er zijn twee varianten van dit middel verkrijgbaar: standaard capsules en MUPS-capsules. MUPS is een afkorting van Multiple Unit Pellet System, wat staat voor de kleine korreltjes die in de capsules zitten. Wanneer u moeite heeft met het doorslikken van hele tabletten en capsules, kunt u de MUPS-capsule openen en de korreltjes direct doorslikken. Ook is het mogelijk om de korreltjes eerst met water te mengen en daarna op te drinken.

Prijs van Losec in Nederland

 • € 51,50.

Klik hier om Losec online te kopen

Symptomen brandend maagzuur

Als u last heeft van brandend maagzuur ervaar u een pijnlijk en branderig gevoel op de borst. Brandend maagzuur is een kenmerk van GORZ. Het ontstaat wanneer er maagzuur terugstroomt van de maag naar de slokdarm. Dat kan doordat er te veel druk uit de maag komt, of wanneer de slokdarmsluitspier niet goed werkt. Dat teruggestroomde maagzuur kan ook problemen bij het slikken en een vervelende smaak in de mond veroorzaken. De klachten kunnen ontstaan wanneer u te veel hebt gegeten. Ook als er sprake is van overgewicht is er meer risico op dergelijke symptomen. Daarnaast zijn zwangere vrouwen ook gevoelig voor de aandoening, doordat er een hogere druk op hun buik zit.

Werkzame bestanddeel Losec

In Losec zit een protonpompremmer met de naam omeprazol. Protonpompjes zitten in de cellen in de maagwand. Ze helpen bij de vertering van voedsel door sap aan te maken dat nodig is om dit voedsel te verwerken en af te breken. De stof omeprazol zorgt ervoor dat deze protonpompjes afgeremd worden. Gevolg hiervan is dat er minder maagzuur aangemaakt wordt en de klachten afnemen. In sommige gevallen wordt Losec voorgeschreven in combinatie met een antibiotica. In dat geval is het doel om de helicobacter pylori te bestrijden. Deze bacterie kan een infectie veroorzaken, met maagzweren tot gevolg.

Gebruiksaanwijzing

Als u deze medicatie wilt gaan gebruiken, is het van belang om eerst de bijsluiter goed door te lezen. Wanneer u de medicatie op de juiste wijze gebruikt, kan deze namelijk maximaal z’n werk doen. Daarnaast verkleint juist gebruik de kans op bijwerkingen.

Voor Losec gelden over het algemeen de volgende aanwijzingen voor gebruik:

 • Volg de aanwijzingen van uw arts op;
 • Heeft u last van refluxziekte, met terugkerende brandend maagzuur? Dan is de startdosering over het algemeen 10 mg per dag;
 • Als er sprake is van een beschadiging aan de slokdarm zal er een hogere dosis voorgeschreven worden, van 20 of 40 mg per dag;
 • In de meeste gevallen moet de medicatie vier tot acht weken gebruikt worden;
 • Losec kan ook ingezet worden om maagzweren te behandelen;
 • Slik de medicatie in z’n geheel door, met wat water;
 • De MUPS-capsules kunnen voorzicht opengemaakt worden. U kunt ervoor kiezen de kleine korreltjes dan direct door te slikken, maar het is ook mogelijk om deze eerst in een glas water te doen. Drink het glas water daarna helemaal leeg. In de bijsluiter staat meer informatie over het gebruik van de MUPS-capsules;
 • Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven dosis;
 • Bent u een dosis vergeten? Slik deze dan alsnog op het moment dat u hieraan denkt, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de vergeten capsule over.

Bovenstaande is een algemene richtlijn. In de bijsluiter vindt u een volledige gebruiksaanwijzing. Heeft u nog vragen over het gebruik? Stel deze dan aan uw arts of apotheker.

Is Losec zonder recept verkrijgbaar?

Nee. Voor Losec is een recept nodig.

Bijwerkingen

Losec kan net als andere medicatie bijwerkingen hebben. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik op de hoogte bent van die mogelijke bijwerkingen. In geval van nood kunt u dan direct actie ondernemen. Schakel in ieder geval onmiddellijk medische hulp in wanneer u symptomen herkent van een allergische reactie, hepatitis of een ernstige huidaandoening. In de bijsluiter vindt u hier meer informatie over.

Verder kan dit middel de volgende bijwerkingen hebben:

 • Vaak (bij 1 op de 10 mensen of minder): diarree, hoofdpijn, buikpijn, verstopping, misselijkheid, braken, winderigheid;
 • Soms (bij 1 op de 100 mensen of minder): slapeloosheid, zwelling van voeten en enkels, tintelingen, draaierigheid, slaperigheid, veranderingen in de leverfunctiewaarden, netelroos, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid;
 • Zelden (bij 1 op de 1000 mensen of minder): allergische reacties, verminderd gehalte van witte bloedcellen of bloedplaatjes, laag natriumgehalte, stemmingswisselingen, wazig zien, veranderingen van de smaakwaarneming, een plotseling piepende ademhaling, kortademigheid, spruw, leverproblemen, droge mond, gevoeligheid voor licht, ernstige nierproblemen, meer zweten.

Bovenstaande is geen volledige opsomming. Kijk in de bijsluiter voor een volledig overzicht.

Bij andere medicatie

Het is van belang dat uw arts weet welke medicatie u verder gebruikt, omdat medicijnen een ongewenste wisselwerking met elkaar kunnen hebben. Gebruik Losec in ieder geval niet wanneer u nelfinavir gebruikt. Daarnaast kan dit middel een wisselwerking hebben met:

 • Antischimmelmiddelen, zoals itraconazol, ketoconazol en voriconazol;
 • Digoxine;
 • Diazepam;
 • Bloedverdunners, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers;
 • Fenytoïne;
 • Rifampicine;
 • Atazanavir;
 • Sint-Janskruid;
 • Tacrolimus;
 • Cilostazol;
 • Erlotinib;
 • Methotrexaat.

Bij andere aandoeningen

Zorg er ook voor dat uw arts welke aandoeningen u verder heeft of heeft gehad. In sommige gevallen is het namelijk belangrijk om extra voorzichtig te zijn met dit geneesmiddel. Wees in ieder geval voorzichtig bij de volgende aandoeningen:

 • Slikproblemen;
 • Ernstige gewichtsschommelingen;
 • Terugkerende indigestie en maagpijn;
 • Lactose- of sucrose-intolerantie;
 • Bloed in braaksel of stoelgang;
 • Ernstige leverproblemen;
 • Aanhoudende diarree;
 • Osteoporose.

Gebruik deze medicatie ook niet wanneer u allergisch bent voor vergelijkbare medicatie, zoals pantoprazol, rabeprazol of esomeprazol.

Losec bijsluiter

Q&A

Een aantal veelgestelde vragen over dit middel.

Mag ik alcohol gebruiken als ik dit middel gebruik?

Alcohol heeft geen invloed op de werking van deze medicatie. Het gebruik van alcohol is echter een oorzaak van brandend maagzuur, daarom wordt het gebruik afgeraden.

Mag ik deze medicatie gebruiken als ik zwanger ben?

Overleg met uw arts over eventuele geschiktere alternatieven voor dit middel.

Kan ik allergisch zijn voor Losec?

Deze capsules bevatten onder meer:

 • Omeprazol;
 • Dinatriumfosfaatdihydraat;
 • Hydroxypropyl cellulose;
 • Hypromellose;
 • Watervrije lactose;
 • Magnesiumstearaat;
 • Mannitol;
 • Methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer dispersie 30%;
 • Macrogol;
 • Microkristallijne cellulose;
 • Natriumlaurylsulfaat;
 • IJzeroxide;
 • Titaandioxide.